Przejdź do treści

Wodór w przemyśle

Dzień 2 – 27.08.2021
12:25–13:35

Wodór wykorzystywany jest z powodzeniem w hutnictwie (zamiast gazu ziemnego), w przemyśle petrochemicznym czy do produkcji nawozów.

Założenia:

Wodór jako medium procesowe w Rafineriach.

Wodór w zakładach azotowych.

Nowe zastosowania wodoru (metanol, e-crude, amoniak).

Czy wodór zielony/niebieski ma szanse zastąpić szary?

Zielona transformacja – szansa czy zagrożenie?