Przejdź do treści

Wizja rozwoju e-gospodarki

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 12

Przemiany współczesnej gospodarki charakteryzują się wdrażaniem rozwiązań informatycznych we wszystkich obszarach podmiotów gospodarczych, jak i poza nimi. Stopień zaawansowania informatycznego jest tak duży, że kolejne zadania w przedsiębiorstwach, wcześniej niemożliwe do zrealizowania, będą mogły w końcu być podjęte. Wcześniej istniały duże ograniczenia związane z wysokimi kosztami, a także brakiem możliwości technicznych. Przyszłość będzie uzależniona od systemów informatycznych we wszystkich sferach funkcjonowania, dlatego że należy pod każdym względem wspierać rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych.