Przejdź do treści

Wizja nowoczesnego kształcenia młodych innowatorów

Dzień 1 – 24.08.2020
13:50–15:00

Tempo przemian ekonomiczno – technologicznych i gospodarczych wymusza niejako przystosowywanie systemu szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy. Restrukturyzacje gospodarcze obejmują nie tylko wymagania formułowane przez pracodawców, jakość wykonywanej pracy i kompetencje wymagane od pracowników, ale również ukierunkowanie firm na podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku. Polityka przedsiębiorstw charakteryzuje się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań technologicznych wytwarzanych produktów i wdrażaniem innowacyjnych form organizacji pracy. Dlatego też wymagane są wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, wręcz po mistrzostwo w pracy.

Taki imperatyw gospodarki wymusza gruntowne zmiany w procesach kształcenia zawodowego. W związku z tym system edukacji zawodowej musi monitorować i koordynować politykę kształcenia i doskonalenia kadr, mając na uwadze zapotrzebowania zmieniającego się rynku pracy. Wizję innowacyjnego szkolnictwa zawodowego ustalają w pełnej współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej, właściwe ministerstwa, przedsiębiorcy i pracodawcy.