Przejdź do treści

Warunki badawcze, rozwojowe i inwestycyjne energetyki w Polsce

Dzień 2 – 25.06.2019
14:05–14:55

Inwestycje to jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotne jest maksymalne wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania, zarówno na inwestycje małych i średnich firm, jak i duże przedsięwzięcia rządowe. Jednym ze strategicznych źródeł jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld EUR na najważniejsze inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym, wzmacniając tym samym swoje długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania polskiej gospodarki.  Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020″.