Przejdź do treści

Warto wiedzieć – szanse – możliwości – wyzwania

Dzień 1 – 24.08.2020
10:15–11:15
Sala 1

W ostatnich latach aktywność kół gospodyń wiejskich wzrasta. Ich odrodzenie nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz w ostatnim czasie po wprowadzeniu ustawy o KGW. Ustawa to akt prawny, który daje im nowe możliwości oraz ma ułatwić kołom uzyskiwanie osobowości prawnej, rozwijanie działalności i korzystanie z do tej pory trudno dostępnych środków. Pomimo wielu możliwości nowe zasady dla wielu członków kół wciąż są niejasne,
nieczytelne i nie wiedzą jak z nich korzystać. Dlatego wspólnie z ekspertami pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem KGW w przestrzeni publicznej. Wśród omawianych tematów nie zabraknie tych, związanych z pokonywaniem przeszkód jakie napotykają koła gospodyń wiejskich – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych, aż po trudności związane z formalno – prawnymi aspektami prowadzenia koła.