Przejdź do treści

W jakich kierunkach będzie rozwijała się zasada odpowiedzialnego biznesu w polskich przedsiębiorstwach?

Dzień 2 – 25.06.2019
10:40–11:30

CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to zgodnie z normą PN-ISO 26 000 „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie”, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniając zarazem wymagania interesariuszy. Blisko 66% polskich przedsiębiorców realizuje zasadę odpowiedzialnego biznesu. Mimo tego, że w Polsce CSR jest trendem dość nowy to już pojawiają się różne koncepcje dotyczące form, jakie będzie przybierał on w najbliższych latach.