Przejdź do treści

W jaki sposób społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest poprzez partycypację pracowników na gruncie polskim

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 12

Coraz większa liczba polskich firm dostrzega ogromne korzyści wynikające z CSR. Budowanie zaufania społeczeństwa poprzez uwzględnianie interesu społecznego i aspekt ochrony środowiska to dzisiejszy sposób na efektywny i konkurencyjny biznes. Dobra opinia u pracowników oraz społeczności pozwala zachować długookresową współpracę z innymi firmami, dużo większą efektywność pracowników oraz zadowolenie społeczeństwa. W jakich obszarach biznesu CSR sprawdza się najlepiej? Uczestnicy panelu będą mogli dowiedzieć się, jakie działania stymulujące partycypację pracowników na gruncie polskim sprawdzają się najlepiej.