Przejdź do treści

Uwarunkowania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne w polskiej energetyce

Dzień 2 – 25.06.2019
13:15–14:05
Sala 12

Motto :
„Polska ma bardzo jednoznaczne określone stanowisko, że przyjęte porozumienie paryskie wyznacza obecnie obowiązujące cele i na zaostrzenie nie dajemy zgody. Muszą być bardzo ściśle określone wszelkie warunki dotyczące
ewentualnych mechanizmów kompensacyjnych dla państw członkowskich, dla regionów i branż. Nie wystarcza nam sformułowanie dotyczące "sprawiedliwej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej”
M. Morawiecki
Premier Rządu RP

1. Wprowadzenie – najważniejsze uwarunkowania inwestycyjne w polskiej energetyce ( uwagi przedstawia
Moderator)
 Prognozowany krajowy wzrost zapotrzebowania przy jednoczesnej modernizacji i wyłączeniach starych bloków może doprowadzić do niedoborów nadwyżki mocy już w latach 2020–2021.
 Rosnący import węgla, gazu i energii elektrycznej oraz stagnacja w energetyce z odnawialnych źródeł energii – tak 2018 r. w ub.r. eksport polskiego węgla był najniższy od 15 lat. W efekcie saldo importu potroiło się i zagraniczni dostawcy pokrywają już około jedną czwartą krajowego zapotrzebowania. Udział gazu w 2017 roku w Polskim miksie wynosił 5,6 proc., obecnie jest to ponad 7 proc. (7,2 proc.) – rosnąca rola gazu jest połaczona ze skuteczną polityka obecnego rządu w dywersyfikacji kierunków dostaw . Tu kluczem jest rurociąg Baltic Pipe oraz terminal
LNG w Świnoujściu.
 Przestarzały park wytwórczy stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa dostaw, ale i dla środowiska. Mimo implementacji postanowień dyrektywy IPPC i wdrażania standardów BAT, sektor wytwarzania energii elektrycznej oparty w 78 % ( w ciepłownictwie 73,8 %) na węglu kamiennym i brunatnym odpowiedzialny jest za 70% emisji CO2 w Polsce.
 Założenia PEP 2040 nie są zgodne z europejskimi celami klimatycznymi (założenia reformy ETS i ostatnimi decyzje PE w sprawie docelowych wskaźników na 2030) – problemy jak poniżej:

 Założenia miksu na 2040 r. podane w PEP to : prognozowane zużycie ponad 200 TWh , przy czym : 40% energii z węgla; od 6 do 9 GW w el. jądrowych (duże bloki po 1600 MW); utrzymanie całkowitej rezygnacji z wiatraków na lądzie – jedynie elektrownie wiatrowe offshore na Bałtyku , gdzie docelowo przewiduje się 15 GW mocy
zainstalowanej w PV ?!
 Wprowadzenie rynku mocy to fundamentalna zmiana dla polskiego KSE. Kontraktowanie mocy na 5 lat przed dostawą wymusza na dostawcach z energetyki wielkoskalowej ( WEK) jedynie najbezpieczniejsze projekty inwestycyjne , a wprowadzenie limitu jednostkowej emisji 550 g CO2/kWh na źródła operujące na rynku
mocy po 2025 r. stawia Polskę w trudnej sytuacji.
 W latach 2015-2018 państwowe grupy energetyczne straciły na wartości ponad 16 mld zł.
 W 2016 roku Komisja Europejska przygotowała Komunikat w sprawie „Strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia”, w którym zaprezentowała scenariusz (zgodny z nowym pakietem klimatyczno-energetycznym ‘2030) całkowitego odejścia od wykorzystania paliw stałych w ciepłownictwie do 2040 roku.

Podane niekorzystne uwarunkowania inwestycyjne skłaniają do refleksji nad możliwością wykorzystania w rozwoju polskiej energetyki wyników badań oraz procesu wdrażania nowych technologii . To będzie przedmiotem dyskusji w ostatnim panelu naszego bloku tematycznego.