Przejdź do treści

Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej

Dzień 1 – 24.08.2020
16:30–17:40

Punktem wyjścia do dyskusji będzie art. 20 ustawy zasadniczej, który brzmi: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

W powszechnej ocenie z art. 20. realizowany jest tylko część dotycząca wolności działalności gospodarczej, natomiast zapis dotyczący części społecznej opartej na dialogu jest zapisem de facto martwym. Czy drogą do jego „ożywienia” mogą być układy zbiorowe pracy?