Przejdź do treści

Transport jako czynnik integrujący Europę Środkową i Skandynawię

Dzień 2 – 23.06.2020
11:35–12:45

Utworzenie jednolitego i zasobooszczędnego europejskiego systemu transportu stanowi wyzwanie dla państw europejskich. Istotną rolę w tym systemie ma transport morski stanowiący element multimodalnego łańcucha dostaw. Integracja gałęzi transportu pozwala na obsługę znacznych wolumenów ładunków na duże odległości w wymiarze międzykontynentalnym, aktywnie wspierając handel międzynarodowy. Rosnące gospodarki państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii,  a także wzrost wymiany handlowej w tej części Europy implikuje wzrost potrzeb transportowych w najbliższych latach. Z danych statystycznych wynika, że obroty handlu zagranicznego tylko pomiędzy Polską a Szwecją wzrosły w latach 2005-2018 o ok. 125 %. W tym samym okresie o ponad 50 % zwiększyła się także liczba pasażerów na statkach operujących pomiędzy portami polskimi a szwedzkimi. Przez Bałtyk prowadzą najkrótsze trasy do Skandynawii z Europy Środkowo-Wschodniej. Zapotrzebowanie rynkowe na przewozy w relacji Północ-Południe Europy jest znaczne i może to stanowić dźwignię rozwoju państw tego regionu Europy.