Przejdź do treści

Tradycja. Aktywizacja. Dobre praktyki.

Dzień 1 – 24.08.2020
14:00–15:00
Sala 1

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują obecnie w Polsce. KGW od lat zajmują się promowaniem sztuki regionalnej, pielęgnowaniem polskiej tradycji i jednocześnie wywierają silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Kobiety na przestrzeni lat organizowały różnego rodzaju kursy – gotowania, pieczenia, szycia, wspomagają ludzi w trudnej sytuacji oraz uczą wzajemnej pomocy. Dla społeczności z kół gospodyń wiejskich ważna jest tradycja, która często sięga nawet trzech pokoleń.