Przejdź do treści

Telemedycyna i e – zdrowie

Dzień 2 – 25.06.2019
10:40–11:30
Sala 6

Priorytetem dla każdego kraju jest zdrowe społeczeństwo. Sprawne zarządzanie świadczonymi usługami zdrowotnymi realizowane jest poprzez rozwiązania systemowe, które wykorzystują innowacyjne technologie. Wdrożenie elektronicznej identyfikacji oraz obsługi pacjenta to skomplikowane działania wymagające odpowiedniej aplikacji, infrastruktury oraz przeszkolonych osób. Nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie ochrony zdrowia wymagają skoordynowania funkcjonowania poszczególnych placówek zdrowotnych we wszystkich obszarach, m.in. rejestracji pacjentów, kart pacjentów, lekarstw, środków leczniczych i czystości, środków transportu, odpadów medycznych i farmaceutycznych, a także zarządzania placówką zdrowia. Realizacja usług w zakresie ratowania oraz poprawy zdrowia z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń poprzez nowoczesne oprogramowania to z pewnością wyzwania, ale i kierunek rozwoju medycyny.