Przejdź do treści

Tarcza antykryzysowa jako element nowego ładu gospodarczego

Dzień 1 – 24.08.2020
13:50–15:00

Celem nowych regulacji jest m.in. ograniczenie skali niekorzystnych skutków rynkowych wynikających ze stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uchwalone regulacje w istotny sposób i w szerokim zakresie zmieniają zakres praw i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce. Zatrudnienie, obowiązki podatkowe, zachowania przedsiębiorców z perspektywy prawa konkurencji, postępowania cywilne, administracyjne i karne, procesy inwestycyjne, rynek nieruchomości, energetyka, czy obowiązki w zakresie ochrony środowiska – to tylko niektóre sfery aktywności przedsiębiorców, których ocena dokonywana będzie z perspektywy tzw. tarczy antykryzysowej. 

Eksperci porozmawiają o interwencji państwa w gospodarkę – co z nami zostanie na stałe ? Omówią Polski model państwa opiekuńczego. Ocenią wpływ programów antykryzysowych na finanse publiczne – jak sfinansować wydatki ? Zastanawiać się będą nad znaczeniem dużych inwestycji infrastrukturalnych (np. CPK) – koło zamachowe czy problem?