Przejdź do treści

Stan i perspektywy rozwoju polskich gospodarstw ekologicznych

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 9

Poprawa jakości życia na wsi to ważna kwestia, której służyć mają m.in. środki unijne przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich, w ramach tzw. II filaru. Ważne jest wsparcie dla osób młodych,  chcących prowadzić własne gospodarstwa, a także podwyższenie warunków pracy poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury.