Przejdź do treści

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Dzień 2 – 25.08.2020
13:45–14:55
Sala 3

Biznes odpowiedzialny to biznes, który bierze pod uwagę swój długofalowy wpływ na społeczeństwo i środowisko. Z jednej strony, rozpatrywanie otoczenia może być postrzegane jako uciążliwość, z drugiej – CSR niesie swoje korzyści.
Odpowiedzialne firmy, dbające o swój wizerunek, łatwiej przyciągają inwestorów. Bezkonfliktowe relacje z władzami samorządowymi oraz lokalną społecznością, ułatwiają funkcjonowanie w regionie. Pozytywny obraz przedsiębiorstwa wpływa nie tylko na lojalność konsumentów, ale jest również doceniany przez pracowników (tak obecnych, jak i potencjalnych). W skrócie: „sympatyczna” firma jest jak sympatyczny człowiek – przyciąga do siebie.