Przejdź do treści

Rzemiosło na/dla rynku pracy

Dzień 1 – 20.06.2022
14:50–16:00
Sala 8

Ogólnokrajowa organizacja samorządu rzemiosła działa na podstawie ustawy o rzemiośle. W jej strukturach funkcjonują izby rzemieślnicze oraz cechy na terenie całej Polski. Zagadnieniu kształcenia zawodowego organizacje rzemiosła poświęcały i poświęcają wiele uwagi i analizują również wpływ  na rynek pracy. Dzieje się tak z co najmniej kilku powodów, jakimi głownie są zapotrzebowanie dobrze przygotowanych kadr o specyficznych kwalifikacjach zawodowych dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych oraz szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych, co ma miejsce w firmach obok swej podstawowej działalności gospodarczej. Rzemiosło staje się bardzo znaczącą siłą w realiach Polskiej gospodarki. Eksperci porozmawiają jak zmienia się rzemiosło a także jakich potrzebują zmian dla poprawy ich funkcjonowania na rynku gospodarczym.