Przejdź do treści

Rzemiosło drogą do potęgi przemysłowej

Dzień 2 – 25.08.2020
12:25–13:35
Sala 4

Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Rzemiosło było formą wytwórczości znana już w Starożytności (np. w miastach greckich i rzymskich, czy na dworach władców). Od działalności przemysłowej odróżnia rzemiosło przede wszystkim mniejsza skala produkcji i mniejszy stopień jej standaryzacji (np. odzież, obuwie, broń, czy biżuteria często wykonywane były na indywidualne zamówienie). Praca rzemieślnika wymaga opanowania umiejętności wytwarzania danej klasy produktów. W mniejszych zakładach przemysłowych cały cykl wytwarzania gotowego wyrobu pozostaje w rękach wykwalifikowanego rzemieślnika. W większych zakładach rzemieślniczych poszczególne etapy produkcji wykonują uczniowie pod kontrolą mistrza, który odpowiada za całość dzieła. Współcześnie mówimy o trzeciej rewolucji przemysłowej, określanej też jako rewolucja naukowo-techniczna, w której rozwinął się przemysł elektroniczny, wytwarzanie środków transportu i komunikacji wytwarzanie materiałów syntetycznych. Równocześnie na skutek dalszej automatyzacji produkcji przemysłowej (robotyzacja) zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę rąk ludzkich w przemyśle. Eksperci będą zastanawiali się nad znaczeniem kształcenia wysoko wykwalifikowanych rzemieślników dla przedsiębiorstw i rozwoju gospodarki.