Przejdź do treści

Rynek nowoczesnych technologii a potrzeby osób starszych

Dzień 2 – 23.06.2020
13:35–14:45

Seniorzy to coraz częściej zauważana grupa konsumentów. Ich rosnąca siła nabywcza sprawia, że producenci z obszaru srebrnej gospodarki coraz odważniej sięgają po rozwiązania wykorzystujące innowacyjne technologie. Używanie w codziennym życiu urządzeń elektronicznych, komunikatorów, a także korzystanie z robotów staje się coraz bardziej powszechne również wśród seniorów. Konieczność ciągłych szkoleń oraz prezentowania i zapoznawania seniorów z nowoczesnymi technologiami to wyzwania na najbliższe lata.