Przejdź do treści

Rozwój technologii identyfikacji towarów

Dzień 2 – 25.06.2019
14:10–15:00
Sala 8

W logistyce automatyczna identyfikacja jest pojęciem złożonym, dotyczy zarówno procesów rozpoznawania, weryfikacji, jak i identyfikacji. Ta złożoność wynika z sytuacji oraz relacji pomiędzy identyfikatorem, urządzeniem automatycznie odczytującym, bazą danych oraz organem wykonawczym. Zależności te determinują wybór określonej techniki automatycznej identyfikacji, która odpowiednio dobrana dla danego przedsiębiorstwa pozwala na zwiększenie efektywności podejmowanych działań logistycznych. Wybór optymalnego nośnika danych jest istotnym aspektem logistyki informacji oraz przepływu danych w obrębie sytemu logistycznego. Wyróżnia się następujące metody automatycznego gromadzenia danych: optyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, biometryczne, dotykowe, kart inteligentnych. W panelu będzie analizowana wizja identyfikacji towarów również w przyszłości.