Przejdź do treści

Rozwój automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz procesów biznesowych jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej

Dzień 1 – 24.08.2020
10:25–11:35

Czy za 5–10 lat na rynku pojawią się firmy zaprojektowane z myślą o tym, by od początku być autonomicznymi podmiotami ? Większość procesów operacyjnych będzie w nich wykonywana automatycznie, a człowiek będzie pełnił funkcje nadzorcze i menedżerskie ? Kiedy mówimy o automatyzacji procesów biznesowych, to chodzi o zastępowanie pracy człowieka przez system informatyczny. A kiedy mówimy o robotyzacji procesów, to jest to tak naprawdę metafora. Najczęściej nie mamy do czynienia z robotem w sensie fizycznego urządzenia, tylko z rodzajem oprogramowania. Są tu jeszcze dwa pojęcia, czyli narzędzia low code i no code. To oprogramowanie, w którym buduje się aplikacje, ale nie w sposób klasyczny, czyli programując je, tylko korzystając z gotowych komponentów. Robimy to z wykorzystaniem gotowych bloczków, które łączymy za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (no code) lub z minimalnym wykorzystaniem umiejętności programistycznych (low code). Dzięki temu oprogramowanie powstaje szybciej, jest potencjalnie obarczone mniejszą ilością błędów i łatwiej je wdrożyć. Te narzędzia służą do budowy aplikacji, które też są wykorzystywane do automatyzacji.