Przejdź do treści

Rola przywództwa w organizacji, mjr Rocco Spencer

Dzień 1 – 24.06.2019
11:40–12:30
Sala 7

Niezwykle ważne jest zrozumienie jak działa przywództwo. Jakie umiejętności i style powinno się wykorzystywać, żeby zmotywować grupę tak, aby jej członkowie chcieli wykonać misję. Osiąganie najwyższych celów jest możliwe poprzez ciągłe doskonalenie również podczas szkoleń. Celem działań, o których będzie opowiadał Rocco Spencer jest uświadomienie jak ważny jest zespół. Działania razem uświadamiają silne i słabe strony. Istotna jest nauka, że ludzie w zespole muszą na sobie polegać, żeby wykonać zadanie. Prezentacja pozwoli zauważyć różnice między przywództwem a zarządzaniem.