Przejdź do treści

Regulacje dla sektora wodoru w Polsce

Dzień 2 – 27.08.2021
13:45–14:55

Obecnie Rząd finalizuje prace nad dokumentem o nazwie Polska Strategia Wodorowa do 2030 r., która ma wyznaczyć cel m.in. osiągnięcia mocy instalacji służących do produkcji wodoru z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów; a ponadto rozpoczęcia eksploatacji 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, a także budowy co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru.

Założenia:

Wymagane zmiany regulacyjne dla sektora wodoru.

Regulacje wspierające produkcję wodoru.

Regulacje dla sektora transportu wodorowego.

Różne kolory wodoru.

Jak finansować transformację wodorową?