Przejdź do treści

Przyszłość wodoru w transporcie

Dzień 2 – 27.08.2021
10:15–11:25

Energetyka to nie jedyna dziedzina, w której wodór znajduje zastosowanie. Ogromną nadzieją przemysłu motoryzacyjnego na partycypowanie w zapobieganiu zmianom klimatycznym, są auta napędzane wodorem.

Założenia:

Zastosowanie wodoru w transporcie municypalnym.

Wodór jako nowe paliwo alternatywne dla pojazdów osobowych.

Zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym.

Transport morski.