Przejdź do treści

Przyszłość wodoru w energetyce

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–00:00

Wodór nie stanowi źródła energii, ale może być jej świetnym nośnikiem. Wielu specjalistów uważa, że zastosowanie wodoru we wspieraniu udziału OZE w gospodarce energetycznej nie jest obecnie opcją, ale koniecznością.

Założenia:

Wodór jako paliwo do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Potencjał magazynowania energii w wodorze.

Wodór jako paliwo energetyczne dla rozproszonych systemów cieplnych i energetycznych.

Zastosowanie systemów wodorowych do świadczenia usług systemowych.