Przejdź do treści

Przyszłość technologii Blockchain w gospodarce

Dzień 2 – 25.08.2020
13:45–14:55
Sala 7

Od dekady na świecie toczy się intensywna dyskusja o wykorzystaniu technologii łańcucha bloków (blockchain) w gospodarce i jej rewolucyjnym znaczeniu z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony danych użytkowników i szybkości transakcji w sieci. Początek wykorzystania tej technologii datuje się na 2008 r. wraz z wprowadzeniem kryptowaluty o nazwie Bitcoin. W ostatnich latach dyskusja ta przybrała na sile wraz z zaawansowaniem eksplorowania przez przedsiębiorstwa oraz instytucje sektora prywatnego i publicznego zastosowań technologii blockchain w innych obszarach gospodarki i życia społecznego. Z tego względu można oczekiwać, że technologia blockchain przyczyni się w nieodległej perspektywie do zmiany modeli prowadzenia działalności w wielu branżach, tj. służbie zdrowia, finansach, logistyce, energetyce, usługach publicznych czy zarządzaniu prawami autorskimi. Technologia blockchain może stać się m.in. jednym z istotnych technologicznych katalizatorów czwartej rewolucji przemysłowej, prowadzącej do powstania tzw. gospodarki 4.0, w ramach której proces produkcyjny jest realizowany przez „inteligentne fabryki” w ramach „inteligentnych łańcuchów dostaw” stanowiących cyberfizyczne systemy połączone za pomocą Internetu.