Przejdź do treści

Przyszłość seniorów na rynku pracy

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 9

Coraz większa liczba Polaków żyje coraz dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku z różnych względów nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych powinna być jednym z naszych priorytetowych celów.