Przejdź do treści

Programy osłonowe w czasie kryzysu

Dzień 1 – 24.08.2020
13:50–15:00

Planując działania osłonowe należy brać pod uwagę trzy czynniki: priorytetowo konieczność działania z wyprzedzeniem, odpowiedzialność w doborze środków, które nie zawsze będą łatwe dla otoczenia biznesowego oraz nowe sposoby pracy. Pakiety pomocowe proponowane w poszczególnych krajach są bardzo różne, ale wszystkie mają wspólny mianownik – ochronić jak najwięcej miejsc pracy. Programy osłonowe dotyczą wsparcia przedsiębiorców w opłatach składek ubezpieczeniowych za pracowników, subwencje wsparcia w wynagrodzeniach pracowników, niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców.