Przejdź do treści

Produkcja energii w Polsce i w Europie

Dzień 1 – 24.06.2019
10:30–11:20
Sala

Zarządzanie energią stanowi istotny obszar polityki energetycznej i dotyczy gospodarowania potencjałem energetycznym w Polsce oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ważnym zagadnieniem jest spełnianie obowiązków prawnych dla przedsiębiorców, wynikających, np. z ustawy o efektywności energetycznej. Istotne są również cele w zakresie zwiększenia skuteczniejszego korzystania z zasobów energetycznych, jakie stawia sobie organizacja, a co z tym jest związane zwiększenia konkurencyjności cenowej oferowanych produktów na rynku. Zarządzanie energią obejmuje analizę i controlling, jak również planowanie, organizację, komunikację i informację. Globalnym trendem w energetyce jest dążenie do fuzji użycia odnawialnych źródeł energii oraz technologii informacyjnych.