Przejdź do treści

Potencjał i perspektywy rozwoju autostrad morskich

Dzień 2 – 25.08.2020
12:25–13:35
Sala 11

Autostrady morskie w Unii Europejskiej, stanowiące wymiar morski transeuropejskiej sieci transportowej  obejmują, między innymi, infrastrukturę zapewniającą bezpośredni dostęp do lądu i morza, połączenie morskie i powiązania z zapleczem. Celem autostrad morskich jest wspieranie działań promujących integrację transportu morskiego z łańcuchem logistycznym, poprzez m.in.: poprawę połączeń morskich (m.in. finansowanie połączeń między portami sieci bazowej i kompleksowej), a także poprawę połączeń portów od strony zaplecza, w szczególności kolejowych. W Programie rozwoju polskich portów morskich  w zakresie szans rozwoju wskazano: „Rozwój międzynarodowych inicjatyw opartych  na autostradach morskich łączących polskie porty morskie.” Rozbudowa infrastruktury autostrad morskich  jest aktualnie realizowana m.in. projektem budowy publicznego terminalu promowego w Gdyni, czy przebudową terminala w Świnoujściu.