Przejdź do treści

Polska kolej z potencjałem – kierunki rozwoju

Dzień 1 – 24.08.2020
14:00–15:00
Sala 5

Wizja rozwoju kolei w przyszłości została nakreślona w dokumencie „Biała Księga Transportu” Komisji Europejskiej z 2011 r. Wśród założeń dokumentu pojawia się teza, że w 2050 r. większość przewozów na średnie odległości będzie odbywać się za pomocą kolei. Biała Księga nie definiuje „średniej odległości”, o której mowa w założeniu. Trudno jest więc oszacować jak będzie kształtować się liczba pasażerów na kolei przez następne trzy dekady lub nawet wyliczyć jaka powinna być liczba pasażerów w 2050 r. Wiadomo jednak, że aby zrealizować cel z „Białej Księgi” udział kolei (szczególnie w konkurencji z samochodem osobowym) powinien wzrosnąć. Powinno się wspierać systematyczny rozwój kolei tak by mogła konkurować z transportem samochodowym i lotniczym. Na tle innych krajów europejskich średnia liczba podróży na statystycznego mieszkańca w Polsce nie jest wysoka. Przeciętny mieszkaniec Europy podróżuje koleją 19 razy w ciągu roku, podczas gdy Polak tylko 8. Świadczy to na pewno o niewykorzystanym potencjale kolei w naszym kraju.