Przejdź do treści

Polityka Senioralna wyzwaniem dla rządzących

Dzień 1 – 24.06.2019
11:40–12:30
Sala 9

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie. Realizacja kompleksowej polityki senioralnej ma więc dla przyszłości naszego kraju znaczenie strategiczne. Jednak, aby działania  skutecznie przyczyniały się do poprawy jakości życia osób starszych, ważne jest, żeby obejmowały  wszystkie jego sfery. Jakie są kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce?