Przejdź do treści

Partycypacja pracowników w CSR na gruncie polskim

Dzień 1 – 24.08.2020
10:15–11:15
Sala 5

Partycypacja pracownicza w podmiotach gospodarczych przybiera obecnie różne formy i polega na pewnym udziale pracowników (bezpośrednim lub pośrednim) w decydowaniu o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Coraz większa liczba polskich firm dostrzega ogromne korzyści wynikające z CSR. Budowanie zaufania społeczeństwa poprzez uwzględnianie interesu społecznego i aspekt ochrony środowiska to dzisiejszy sposób na efektywny i konkurencyjny biznes. Dobra opinia u pracowników oraz społeczności pozwala zachować długookresową współpracę z innymi firmami, dużo większą efektywność pracowników oraz zadowolenie społeczeństwa. W jakich obszarach biznesu CSR sprawdza się najlepiej? Uczestnicy panelu będą mogli dowiedzieć się, jakie działania stymulujące partycypację pracowników na gruncie polskim sprawdzają się najlepiej.