Przejdź do treści

Oferta dydaktyczna morskiego szkolnictwa wojskowego na rzecz partnerów zagranicznych

Dzień 1 – 24.06.2019
10:30–11:20

Kształcenie kadr w zakresie szkolnictwa wojskowego jest uznawane za jedno z najlepszych na świecie. Potwierdzają to kolejne kształcone grupy studentów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z różnych krajów. Paneliści porozmawiają na temat jakości kształconych kadr w kontekście eksportu polskiej wiedzy oraz myśli technologicznej. Eksperci będą się zastanawiać, czy możemy jako kraj jeszcze wydajniej promować i sprzedawać wiedzę z zakresu morskiego szkolnictwa wojskowego poza naszymi granicami.