Przejdź do treści

Od czego zależy rozwój gospodarczy?

Dzień 2 – 25.06.2019
13:15–14:05
Sala 7

Czym jest, jakie ma znaczenie i od czego zależy rozwój gospodarczy?

W panelu poruszane będą zagadnienia takie jak:

– Współczesne znaczenie rozwoju gospodarczego dla przyszłości kraju.
– W jaki sposób można mierzyć rozwój gospodarczy?
– Podstawowe mechanizmy jego powstawania oraz wzajemne uzależnienie czynników go tworzących.
– Szczególna rola Państwa w procesie kształtowania gospodarki zorientowanej prorozwojowo.