Przejdź do treści

Obszary i kierunki międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego

Dzień 2 – 25.06.2019
10:40–11:30
Sala 9

Położenie nad Morzem Bałtyckim wymaga od Polski współpracy w wielu zakresach z pozostałymi państwami regionu. Skuteczna kooperacja umożliwia znalezienie rozwiązań na wspólne problemy. Współpraca podejmuje kwestie takie jak transport morski, nowe źródła energii i czystość wód. Sprzyja rozwojowi regionu i efektywniejszemu wykorzystaniu jako zasobów.