Przejdź do treści

Nowoczesne systemy łączności w polskim wojsku

Dzień 2 – 25.06.2019
14:05–14:55

Nowoczesny system łączności to jeden z priorytetów współczesnej armii. W celu sprawnego zarządzania oddziałami niezbędne jest, aby działał on na najwyższym poziomie. Rozbudowa niezawodnego systemu łączności, zakup węzłów telefoinformatycznych, wyłonienie dostawcy stacji łączności satelitarnej – to szereg działań i inwestycji, które musi realizować wojsko. Podczas II Forum Wizja Rozwoju odbędą się rozmowy mające na celu ocenę obecnej sytuacji owych systemów.