Przejdź do treści

Nowoczesne metody realizacji odpowiedzialnego biznesu

Dzień 2 – 25.06.2019
13:15–14:05
Sala 9
Realizacja odpowiedzialnego biznesu może odbywać się za pomocą bardzo obszernego zakresu narzędzi, który jest ściśle powiązany z formą działalności oraz strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Marketing Społecznie Zaangażowany (ang. Cause Related Marketing) z pewnością potrafi przyczynić się do poprawy pozycji firmy na rynku, jednocześnie zyskując lojalność społeczeństwa. Wszelkie kampanie społeczne oraz działania ukierunkowane na ochronę środowiska, np. wydawanie publikacji promujących ekologię, ograniczenia emisji odpadów poprzez zarządzanie przebiegiem procesów logistycznych firmy czy też eko-znakowanie to tylko część z możliwych działań CSR stwarzających polskim przedsiębiorstwom otwarte drzwi do sukcesu. Podczas tego panelu uczestnicy dowiedzą się, jakimi metodami warto operować celem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.