Przejdź do treści

Możliwości realizacji projektów międzynarodowych na przykładzie współpracy Polsko – Węgierskiej

Dzień 2 – 25.08.2020
12:25–13:35
Sala 6

Polskę i Węgry łączą szczególne wielowiekowe i cywilizacyjne tradycje, które sięgają czasów średniowiecza.  Dość nadmienić, iż w 1920 r. Węgry były jedynym krajem, które zaoferował nowopowstałemu Państwu Polskiemu wsparcie w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Współcześnie, relacje między narodami polskim i węgierskim są bardzo pozytywne i mają niejednokrotnie wymiar emocjonalny. Efektem tego jest współpraca społeczno – gospodarcza obu państw w zakresie obronności i bezpieczeństwa, logistyki, infrastruktury, kultury, nauki czy rolnictwa. Ważną platformą współpracy są istniejące od 2018 roku instytucje: Instytut im. Wacława Felczaka w Polsce i Fundacja im. Wacława Felczaka (Wacław Felczak Alapitvány) na Węgrzech. Powołane zostały one przez rządy RP i Węgier dla pielęgnowania tradycji współpracy polsko-węgierskiej. Jak mawiał Prof. Wacław Felczak: „(…) mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej.” Szczególne więzi polsko – węgierskie stanowią podstawę do realizowania inicjatyw międzynarodowych o strategicznym charakterze.