Przejdź do treści

Modernizacja polskiej armii

Dzień 2 – 25.06.2019
15:00–15:50

Dobrze wyposażona i wyszkolona armia powinna być gwarantem bezpieczeństwa  kraju. Ważna jest jej stała modernizacja i doskonalenie tak, aby odpowiednio spełniała swoje zadanie. Obronność usytuowana na optymalnym poziomie jest kluczowym elementem rozwoju gospodarki. Zaproszeni goście porozmawiają o obecnej oraz dalszej wizji modyfikacji polskiej armii.