Przejdź do treści

Kształtowanie się regionalnego rynku a wsparcie lokalnej aktywności społecznej przez państwo: ASOS, wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dzień 2 – 25.06.2019
10:40–11:30
Sala 2

Koła Gospodyń Wiejskich są najbardziej aktywną formą organizowania się kobiet na wsi. Sprzyjają integracji międzypokoleniowej, kultywują i przekazują obyczaje i tradycje regionu. Osoby starsze, ze względu na obecne prognozy demograficzne, odgrywają i będą odgrywać w środowiskach lokalnych coraz istotniejszą rolę. Potencjał obu tych znaczących grup społecznych wspierają adresowane im rządowe programy. Jaki wpływ na kształtowanie rynku lokalnego ma wsparcie przez państwo lokalnej aktywności społecznej?