Przejdź do treści

Koszty finansowe i społeczne zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób starszych. „Dokąd pójść i jak korzystać z pomocy?”

Dzień 2 – 25.08.2020
12:25–13:35
Sala 2

Proces starzejącego się społeczeństwa przyniósł skutki i konsekwencje, które dotyczą różnych sfer życia. Pierwszym, szczególnie ważnym aspektem rzeczywistości, który uległ zmianie jest wymiar ekonomiczny związany ze zwiększającym się obciążeniem ludności w wieku produkcyjnym. Innym aspektem – poniekąd łączącym się z wymiarem ekonomicznym – jest ochrona zdrowia, przed którą są stawiane nowe wyzwania, do realizacji których potrzebne są zwiększone środki finansowe. Kolejnym istotnym skutkiem nieuniknionego procesu są zmiany relacji międzypokoleniowych w społeczeństwie i rodzinie. Następnym obszarem zmian jest sfera rodziny. Zmieniają się relacje w niej panujące. Pojawiają się pytania czy coraz starsi dziadkowie chcą opiekować się (być może jedynym) wnuczkiem/ą ? Czy udaje  się pogodzić dłuższe życie zawodowe z opieką ? Inną sferą, na którą warto zwrócić uwagę są zmiany polegające na przekształceniu codziennego życia i funkcjonowania. Niwelowanie istniejących barier i utrudnień oraz dostosowywanie miejsc, obiektów, urządzeń, w celu ich łatwiejszego dostępu, dla osób starszych.