Przejdź do treści

Korzyści dla przedsiębiorców i gospodarki z inwestycji w Strefach Ekonomicznych

Dzień 1 – 22.06.2020
13:50–15:00

Strefy ekonomiczne w Polsce koncentrują swoje działania na rzecz stworzenia systemu skoordynowanej i profesjonalnej obsługi inwestorów i procesów inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów wsparcia dopasowanego do celów rozwojowych gospodarki – lokalnej, regionalnej i narodowej. Skonsolidowanie oferty dla inwestorów w jednym miejscu mogą zwiększyć skuteczność i racjonalność wydatkowania zasobów finansowych, a także wspierać rozwój przedsiębiorczości w ramach reindustrializacji i przyciągania zaawansowanych produktowo nowych inwestycji.