Przejdź do treści

Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki? Jakim krajem będziemy w 2050 roku?

Dzień 1 – 24.08.2020
11:20–12:20
Sala plenarna

Dynamiczny rozwój Polskiej gospodarki przez ostatnie lata stał się zauważalny na całym świecie. Uwzględniając wpływ skutków pandemii koronawirusa światowe agencje utrzymały rating Polski, wskazując na zdywersyfikowaną gospodarkę, bezpieczny poziom długu i mocne podstawy makroekonomiczne. Polska gospodarka będzie się dalej rozwijała dynamicznie pod warunkiem spełniania kluczowych czynników. Eksperci porozmawiają jakie to będą czynniki i co może się wydarzyć w polskiej gospodarce w roku 2020 i 2021. Odniosą się również do długoterminowej perspektywy dla gospodarki polskiej w 2050 roku.