Przejdź do treści

Kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T

Dzień 2 – 25.08.2020
13:45–14:55
Sala 11

Zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. W 2019 polski rząd przyjął nową strategię rozwoju transportu. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności całego sektora. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie nadchodzących lat, a także równomierny rozwój wszystkich regionów kraju. W dokumencie zawarto projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów strategicznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotną rolę odgrywa integracja polskiego systemu transportu z transeuropejską siecią transportową (TEN-T).