Przejdź do treści

Kierunki innowacji i rozwoju technologii energetycznych

Dzień 2 – 25.06.2019
12:20–13:10

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie i rozwiązania. Dlatego poszukiwane są odmienne, od dotychczasowych, modele działania. Dzięki rozwiązaniom, które obecnie są przedstawiane, dąży się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej energetyki. Planuje się to osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie rodzimych innowacji dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych i nauki. Celem jest także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.