Przejdź do treści

Inwestycje w Polsce Wschodniej

Dzień 1 – 24.06.2019
14:10–15:00
Sala 4

Podział na Polskę Wschodnią i Zachodnią jest wciąż widoczny m.in. w kwestii infrastruktury i  rozbudowy sieci komunikacyjnej. Geneza owego podziału pochodzi jeszcze z czasów rozbiorów, gdzie ziemie zaboru rosyjskiego i austriackiego były gorzej zagospodarowane. Obecnie dokłada się wszelkich starań, aby różnice dzielące Polskę zostały zniwelowane. Podczas panelu eksperci przedyskutują obecną sytuację podjętych inwestycji w Polsce Wschodniej oraz określą, co należy zrobić, aby zniknęło wszelkie zróżnicowanie.