Przejdź do treści

Inteligentne specjalizacje Pomorza (ISP)

Dzień 1 – 24.08.2020
09:05–10:05
Sala 11

Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

1) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.