Przejdź do treści

Integracja z siecią elektroenergetyczną

Dzień 1 – 24.08.2020
16:30–17:40
Sala 9

Eksperci omówią koncepcje i wyzwania w zakresie budowy sieci przyłączeniowej do KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny). Zastanowią się nad źródłami finansowania infrastruktury przyłączeniowej i przesyłowej oraz jej wpływu na koszty i terminowość realizacji inwestycji MEW. Porozmawiają o perspektywie współpracy krajów nadbałtyckich przy budowie sieci przesyłowej oraz o rozwiązaniach hybrydowych – stabilizacji i magazynowaniu energii z wykorzystaniem technologii wodorowych.