Przejdź do treści

Hackathony danych publicznych, czyli dane otwarte na biznes

Dzień 1 – 24.06.2019
13:00–13:50

Dane publiczne to ciągle aktualizowane źródło informacji. Szacuje się, że na świecie wytworzono w ostatnich 2 latach więcej danych niż przez 20 tysięcy lat. Otwieranie danych publicznych w sposób strategiczny, nastawiony na obywatela i jemu służący to pierwszy krok do tego, żeby wykorzystywać je nie tylko na potrzeby Państwa, ale także biznesu, gospodarki czy trzeciego sektora. Realizacja przez Ministerstwo Cyfryzacji Hackathonu danych publicznych to pierwszy krok do przekazania projektowania usług cyfrowych dla obywateli w ręce… samych obywateli. Hackathony danych publicznych prezentacja organizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, podczas której przekonamy się, jak wiele można zdziałać wykorzystując otwarte bazy danych publicznych, udostępnionych przez instytucje rządowe i samorządowe.