Przejdź do treści

Gmina dla Seniora a rozwój lokalnego rynku

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 2

Wysiłki mające na celu podniesienie jakości życia seniorów nie będą efektywne bez dokładnej diagnozy potrzeb w danym regionie oraz ścisłej współpracy lokalnych włodarzy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych. Dzięki tej współpracy rozwijają się nie tylko struktury społeczne, ale także lokalny rynek produktów i usług.